FAQ - Aktivity v klube DuoLife

Najviac kladené otázky a odpovede

Ak sa chcete registrovať do Klubu DuoLife, otvorte www. myduolife.com a zvoľte „Registrácia”. Zobrazí sa formulár na vyplnenie. Zadajte všetky požadované údaje vrátane ID odporúčajúceho, dostanete e-mail aktivujúci účet v klube. Ak nemáte odporúčajúceho, kontaktujte nás na adrese: duolife365@gmail.com

 

Každá plnoletá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne činnosti, a podnikateľ, nezávisle od formy hospodárskej činnosti.

V Klube DuoLife zápisné nie je.

Nie. Člen klubu môže byť aj nepodnikajúca fyzická osoba.

Áno, môžete. Vzor zrušenia zmluvy sa nachádza na paneli člena klubu. Po prihlásení na stránku www.myduolife.com ju nájdete v záložke „Databáza”. Môžete to urobiť v každom okamihu vyplnením tejto listiny, podpísaním a zaslaním na adresu, ktorá je v nej uvedená.

Áno, samozrejme. Treba si však uvedomiť, že webová stránka www.duolife.eu, www.myduolife.com, ako aj marketingové materiály sú dostupné iba vo vybraných jazykoch.

Áno, web je priebežne prekladaný do jazykov platných v tých krajinách, v ktorých vykonáva DuoLife podnikateľskú činnosť.

Faktúry z titulu sprostredkovania predaja výrobkov DuoLife vystavuje DuoLife S.A. po ukončenom a vyúčtovanom zúčtovacom období. Tieto faktúry nájdete po prihlásení na svoj panel člena klubu v záložke „Vyúčtovanie“. Systém automaticky generuje faktúry za nákup, ktoré s zobrazujú po odoslaní objednávky do expedičného skladu.

Áno, samozrejme. V takýchto prípadoch odporúčame poslať týmto záujemcom odporúčajúci odkaz.

Závisí to výhradne od vlastného podnikateľského zámeru. Treba si však uvedomiť, že najlepšia forma budovania každého podnikania je tvorenie vzťahov s blízkymi, známymi a priateľmi. DuoLife je založená na SoftMarketingu™, čo dáva každému možnosť zdravotnej výchovy a osobného rozvoja.

Áno, v priebehu trvania spolupráce môžete jednorazovo zmeniť formu účasti v Klube DuoLife. Za týmto účelom treba poslať na adresu sídla DuoLife vyplnený a podpísaný doklad o postúpení, novú zmluvu (odpovedajúcu Vami zvolenej forme účasti v Klubu DuoLife) a zmluvu na doterajší účet (ak už nebola poslaná skôr). Na realizáciu postúpenia účasti si DuoLife vyhradzuje lehotu 30 dní od dátumu, kedy dokumenty došli. Postúpenie účasti sa stáva právoplatné odo dňa jeho zadania do systému.

Kontakt

Sme tu, aby sme Vám pomohli s tým, s čím potrebujete.
Ak máte otázky alebo pochybnosti, chceli by ste sa s nami porozprávať,
sme Vám k dispozícii.

Email: Duolife365@gmail.com